Afdrukken
Categorie: Activiteiten
Hits: 9389

Op 30 april 2008 namen opnieuw zeven kraamafdelingen in Brussel het kwaliteitscertificaat in ontvangst...

Na een lange aanloopperiode werd in het najaar van 2006 aan de eerste zes materniteiten in België het BFHI-label van UNICEF toegekend. BFHI staat voor Baby Friendly Hospital Initiative, een initiatief met als doel heeft de begeleiding rondom bevalling en borstvoeding te optimaliseren. In Nederland werden al veel langer ziekenhuizen en andere instellingen of organisaties door de Stichting Zorg voor Borstvoeding gecertificeerd. In België wordt het BFHI-label door het Federaal Borstvoedingscomité toegekend.

Op 30 april 2008 namen opnieuw zeven kraamafdelingen in Brussel het kwaliteitscertificaat in ontvangst. Dit gebeurde in het kader van een studiedag. Het UZ Gasthuisberg (Leuven) zorgde voor een indrukwekkende presentatie over borstvoeding op de neonatale intensieve zorgafdeling. Het Ziekenhuis Henri Serruys (Oostende) lichtte hun beleid na een keizersnede toe. Direct huidcontact tussen moeder en baby na een keizersnede is in veel ziekenhuizen nog altijd niet mogelijk. De medewerkers van het H. Serruys vertelden over hun zoektocht naar oplossingen hiervoor en toonden met een mooie film dat huidcontact dadelijk na de bevalling met veel goede wil ook na een keizersnede mogelijk is.

Vlaamse moeders kunnen nu in dertien ziekenhuizen terecht waar de begeleiding van borstvoeding geoptimaliseerd werd. Recent werden de voorwaarden om het certificaat te behalen door UNICEF overigens uitgebreid. Ziekenhuizen moeten nu niet alleen aan tien vuistregels voor het welslagen van borstvoeding voldoen, ze moeten ook enkele nieuwe regels in hun beleid opnemen, de zogenoemde ‘mother- friendly-criteria’. De start van de borstvoeding verloopt immers gemakkelijker als moeders goed geïnformeerd hun eigen keuzes omtrent de bevalling kunnen maken, als ze door personen naar hun keuze bij de bevalling begeleid worden en als de bevalling minder gemedicaliseerd wordt.LLL Vlaanderen


AZ Serruys en Yves Willemont, algemeen directeur van Unicef (in het midden)


Françoise Moyersoen en Serena Debonnet, de coördinatrices van het BFHI


UZ Leuven


UZ Leuven


AZ Serruys